Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Villa Triana

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Zadar
Tài sản tốt nhất trong Zadar
Tài sản rẻ nhất trong Zadar

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Đánh giá của khách sạn trong Zadar, Croatia
Villa Triana
4.4   

104 Tổng số đánh giá

Biệt thự

Villa Triana , Zadar, directly on the beach