Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Villa Saint Exupery

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Nice
Tài sản tốt nhất trong Nice
Tài sản rẻ nhất trong Nice

Nhất France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Villa Saint Exupery
Villa Saint Exupery
4.4   

8 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Author's Choice in Lonely Planet 2005: In a lovely former monestry, this fabled hostel is fit for St-Exuperys Little Prince