Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Villa Katja

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rakovica
Tài sản tốt nhất trong Rakovica
Tài sản rẻ nhất trong Rakovica

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Ngân sách tiết kiệm
Villa Katja
3.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

B&B at the NP Plitvice lakes in fantastic landscape -three star accomm.