Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Heritage Hotels Sathorn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Bang Kho Laem
Tài sản tốt nhất trong Bang Kho Laem
Tài sản rẻ nhất trong Bang Kho Laem

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Các ký túc xá và nhà nghỉ ba lô mới mở
The Heritage Hotels Sathorn

Nhà trọ

28 Luxuriously Deluxe rooms with 40 sq. m. and Thai Bali Style.