Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Australian Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Nhất Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

So sánh nhà nghỉ trong Cairo, Egypt
The Australian Hostel

Nhà trọ

We offer a free pick up from the airport : 3 nights or more for the single room, 2 night or more for the double room, 2 night or more the triple room, Located in the Heart of Cairo, Clean rooms and friendly Staff.