Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Australian Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Nhất Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Du lịch ba bánh và ở trong các khách sạn giá rẻ hoặc ngân sách lưu trú
The Australian Hostel

Nhà trọ

We offer a free pick up from the airport : 3 nights or more for the single room, 2 night or more for the double room, 2 night or more the triple room, Located in the Heart of Cairo, Clean rooms and friendly Staff.