Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sleek Backpacker

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Johannesburg
Tài sản tốt nhất trong Johannesburg
Tài sản rẻ nhất trong Johannesburg

Nhất South Africa
Tài sản tốt nhất trong South Africa
Tài sản rẻ nhất trong South Africa

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Johannesburg
Sleek Backpacker
4.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

HOWZIT! Are you looking for a place that is welcoming, friendly, clean, spacious, fun and personalized? Then welcome to Sleek Backpackers