Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sleek Backpacker

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Johannesburg
Tài sản tốt nhất trong Johannesburg
Tài sản rẻ nhất trong Johannesburg

Tài sản phổ biến nhất trong South Africa
Tài sản tốt nhất trong South Africa
Tài sản rẻ nhất trong South Africa

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Johannesburg
Sleek Backpacker
4.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

HOWZIT! Are you looking for a place that is welcoming, friendly, clean, spacious, fun and personalized? Then welcome to Sleek Backpackers