Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Regent Suvarnabhumi Airport Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Bang Kho Laem
Tài sản tốt nhất trong Bang Kho Laem
Tài sản rẻ nhất trong Bang Kho Laem

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Giấy chứng nhận quà tặng có sẵn cho ký túc xá
Regent Suvarnabhumi Airport Hotel

Khách sạn

The Regent Suvarnabhumi is the 9-storey twin towers which presents 144 superior rooms to travelers with our spacious accommodation and extensive amenities.