Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Regent Suvarnabhumi Airport Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bang Kho Laem
Tài sản tốt nhất trong Bang Kho Laem
Tài sản rẻ nhất trong Bang Kho Laem

Tài sản phổ biến nhất trong Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Khám phá các ký túc xá với hồ bơi và các hoạt động ngoài trời trong Bang Kho Laem, Thailand
Regent Suvarnabhumi Airport Hotel

Khách sạn

The Regent Suvarnabhumi is the 9-storey twin towers which presents 144 superior rooms to travelers with our spacious accommodation and extensive amenities.