Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Penpark Place

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Bang Kho Laem
Tài sản tốt nhất trong Bang Kho Laem
Tài sản rẻ nhất trong Bang Kho Laem

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Đánh giá của khách sạn
Penpark Place

Nhà trọ

Penpark Place offers you a clean and comfortable room with good price. Our place is quiet and peaceful with large garden, terrace, roof-top for relaxing of river view. Just 10 minutes walking distance to Khaosan road.