Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Palacio de Dona Leonor

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Palacio de Dona Leonor

Khách sạn

centrally located with 12 equisite rooms, this hotel capture perfectly the splendor of the colonial era