Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Med Cezir Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Sultanahmet
Tài sản tốt nhất trong Sultanahmet
Tài sản rẻ nhất trong Sultanahmet

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Sultanahmet
Med Cezir Hotel
3.8   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

sultanahmet hotel/guesthouse/family run hotel