Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Mariana's Petit Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Guatemala City
Tài sản tốt nhất trong Guatemala City
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala City

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Mát ký túc xá và ba lô
Mariana's Petit Hotel
3.9   

5 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

A B&B, strategically located close to the international Airport, with single double and triple private rooms, with all the modern confort.