Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Mandala Suite

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Kathmandu
Tài sản tốt nhất trong Kathmandu
Tài sản rẻ nhất trong Kathmandu

Nhất Nepal
Tài sản tốt nhất trong Nepal
Tài sản rẻ nhất trong Nepal

Nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên cho các lễ hội
Mandala Suite

Khách sạn

Mandala Suite welcomes you to our beautiful newly built all-standard hotel with 20 Rooms. The hotel is perfectly situated just 3 Km from the Tribhuvan International Airport (TIA) and is situated at heart in thamel. Mandala suite features modern amenitie