Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Lub D Bangkok - Siam Square

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Pathum Wan
Tài sản tốt nhất trong Pathum Wan
Tài sản rẻ nhất trong Pathum Wan

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Lub D Bangkok - Siam Square
Lub D Bangkok - Siam Square
4.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Experiencing Bangkok doesn't get any better than this. Lub d's trend-setting new hostel is in the Siam Square quarter, renowned as the best hangout area in Bangkok where you've got it all on your doorstep, culture, entertainment, eats, espresso, etc.