Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Lialy Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Nhất Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Lialy Hostel
Lialy Hostel
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Lialy Hostel is a Western style hostel located in the heart of downtown Cairo. We offer clean and comfortable rooms for the budget traveller.