Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Lialy Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Tài sản phổ biến nhất trong Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Cairo
Lialy Hostel
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Lialy Hostel is a Western style hostel located in the heart of downtown Cairo. We offer clean and comfortable rooms for the budget traveller.