Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Lialy Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Nhất Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Các điểm đến phổ biến cho du lịch và ký túc xá
Lialy Hostel
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Lialy Hostel is a Western style hostel located in the heart of downtown Cairo. We offer clean and comfortable rooms for the budget traveller.