Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Lialy Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Nhất Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Đáng tin cậy, đáng tin cậy, an toàn, dự trữ một cách tự tin với HostelTraveler.com trong Cairo, Egypt
Lialy Hostel
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Lialy Hostel is a Western style hostel located in the heart of downtown Cairo. We offer clean and comfortable rooms for the budget traveller.