Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Jeepney Hostel and Kite Resort

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Malay
Tài sản tốt nhất trong Malay
Tài sản rẻ nhất trong Malay

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Kinh tế ký túc xá trong Malay, Philippines
Jeepney Hostel and Kite Resort

Nhà trọ

Jeepney Hostel & Kite Resort is located on Bulabog Beach in the heart of Asia’s premier Kite Boarding destination.