Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Jeepney Hostel and Kite Resort

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Malay
Tài sản tốt nhất trong Malay
Tài sản rẻ nhất trong Malay

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Các ký túc xá được khuyến khích nhất bởi khách du lịch và khách hàng
Jeepney Hostel and Kite Resort

Nhà trọ

Jeepney Hostel & Kite Resort is located on Bulabog Beach in the heart of Asia’s premier Kite Boarding destination.