Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Jeepney Hostel and Kite Resort

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Malay
Tài sản tốt nhất trong Malay
Tài sản rẻ nhất trong Malay

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Malay
Jeepney Hostel and Kite Resort

Nhà trọ

Jeepney Hostel & Kite Resort is located on Bulabog Beach in the heart of Asia’s premier Kite Boarding destination.