Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Jeepney Hostel and Kite Resort

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Malay
Tài sản tốt nhất trong Malay
Tài sản rẻ nhất trong Malay

Tài sản phổ biến nhất trong Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Jeepney Hostel and Kite Resort
Jeepney Hostel and Kite Resort

Nhà trọ

Jeepney Hostel & Kite Resort is located on Bulabog Beach in the heart of Asia’s premier Kite Boarding destination.