Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel White House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Ký túc xá với thanh trên tầng mái và ăn uống
Hotel White House

Khách sạn

Hotel White House offers convenience with its prime location and 3-star facilities. We are walking away from Karol Bagh Metro Station.