Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel San Jorge

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Thêm giao dịch, đặt phòng nhiều hơn, thú vị hơn
Hotel San Jorge
3.7   

13 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Charming Hotel offering breakfast in a beautiful quiet area just 3 blocks south of Antigua's central park. Free on-site Parking, Large property with lots of Garden areas, Wi-Fi, Pet Friendly, Rooftop Terrace, Travel Agency and a Hotel Parrot named Paco.