Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Prince Polonia

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Hotel Prince Polonia

Khách sạn

A 36 Room Hotel Situated in Pahar Ganj in the centre of Delhi.