Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Mandakini Grand

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở New Delhi
Hotel Mandakini Grand

Khách sạn

HOTEL MANDAKINI GRAND is a friendly hotel located strategically in the heart of Indias capital in close proximity to cannaught place and biggest shopping centre of Delhi Karol Bagh, committed to Best personalized hospitalities at very affordable price.