Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Home Latin

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Paris
Tài sản tốt nhất trong Paris
Tài sản rẻ nhất trong Paris

Nhất France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Du lịch ba bánh và ở trong các khách sạn giá rẻ hoặc ngân sách lưu trú trong Paris, France
Hotel Home Latin

Khách sạn

Hotel Home Latin has the advantage of being ideally located in the heart of the Quartier Latin. It is only two minutes walk from the Luxembourg Garden, the Sorbonne, the Panthéon and Notre Dame cathedral.