Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Casa Rustica

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Hotel Casa Rustica
Hotel Casa Rustica
4.2   

125 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Budget hotel, great place, 1 blk from central park of Antigua, safe location, close to all important sites. Wi-Fi, Travel desk, bi-lingual staff, beautiful gardens, 3 terraces w/great views, kitchen, laundry service, bag storage, pet friendly