Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Casa Antigua

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Hotel Casa Antigua
Hotel Casa Antigua
4.3   

97 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Historical hotel property, large rooms on a small budget, 2 minute walk to Parque Central, safe & tranquil, close to everything, free Wi-Fi & internet computer, bottled water & coffee. Rooftop Terrace, Travel desk & pet friendly