Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Meyerbeer Beach

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Nice
Tài sản tốt nhất trong Nice
Tài sản rẻ nhất trong Nice

Tài sản phổ biến nhất trong France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Những nơi để đi nghỉ mát và đắm mình trong văn hóa địa phương trong Nice, France
Hostel Meyerbeer Beach
3.7   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Cheap, clean, safe, 1 minute walk to beach and all major attractions