Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Meri

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Hostels trên toàn thế giới - đặt phòng trực tuyến, xếp hạng và đánh giá
Hostel Meri

Nhà trọ

Hostel in the Splits top center, nearby Diocletian palace