Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Frat House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Ngày nghỉ chất lượng hàng đầu
Hostel Frat House

Nhà trọ

FRAT HOUSE is newly opened HOSTEL in downtown Split, run by a bunch of „merry“ students . Its location is just a few minute walk from main square, City Theatre, famous Diocletian palace, seaside, bus station, ferry and great Marjan's