Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal Los Lagos

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala City
Tài sản tốt nhất trong Guatemala City
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala City

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Guatemala City
Hostal Los Lagos

Nhà trọ

Conveniently located three blocks away from Guatemala International Airport. Los Lagos Hostel, your home away from home, is your best alternative for low budget travelers in Guatemala City.