Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal D'Sara

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Santa Clara
Tài sản tốt nhất trong Santa Clara
Tài sản rẻ nhất trong Santa Clara

Tài sản phổ biến nhất trong Cuba
Tài sản tốt nhất trong Cuba
Tài sản rẻ nhất trong Cuba

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Santa Clara
Hostal D'Sara

Giường và bữa sáng

Hostal D'Sara - Modern private rooms with terrace near the central park