Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hanoi Sports Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Ha Noi
Hanoi Sports Hotel
4.3   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Hanoi Sports hotel is located in the Hanoi Old Quarter - the centre of Hanoi. There are a lot of tourist attractive nearby such as:, Hoan Kiem Lake (only 5 minutes), Hanoi Church, Dong Xuan market, the Temple of Literature, the One Pillar Pagoda, Vietna