Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hanoi Gecko 3 Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Các ký túc xá và ba lô mát nhất
Hanoi Gecko 3 Hostel
4.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

HANOI GECKO 3 HOSTEL is a new cooperative Vietnamese and American project, designed to cater to discerning travelers who want a modern touch to their Vietnam management and staff have worked to make this historic building welcoming to all t