Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Hanoi Gecko 3 Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Giá cả phải chăng căn hộ và aparthostels trong Ha Noi, Viet Nam
Hanoi Gecko 3 Hostel
4.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

HANOI GECKO 3 HOSTEL is a new cooperative Vietnamese and American project, designed to cater to discerning travelers who want a modern touch to their Vietnam management and staff have worked to make this historic building welcoming to all t