Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Eurohotel Sovereign Saint Denis

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Paris
Tài sản tốt nhất trong Paris
Tài sản rẻ nhất trong Paris

Nhất France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Paris
Eurohotel Sovereign Saint Denis

Khách sạn

The hotel is 2 minute walk from basilic metro station. DIrect to Champs elyesee, and main Train Stations, and best paris atractions.