Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Eurohotel Sovereign Saint Denis

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Paris
Tài sản tốt nhất trong Paris
Tài sản rẻ nhất trong Paris

Nhất France
Tài sản tốt nhất trong France
Tài sản rẻ nhất trong France

Eurohotel Sovereign Saint Denis
Eurohotel Sovereign Saint Denis

Khách sạn

The hotel is 2 minute walk from basilic metro station. DIrect to Champs elyesee, and main Train Stations, and best paris atractions.