Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Daisy Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Tư vấn du lịch chuyên gia
Daisy Hostel

Nhà trọ

daisy hostel is in ha noi old quarter, it is in center of ha noi, dormitory with bancony and female dormitory room