Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Daisy Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Xu hướng nhà nghỉ quốc tế
Daisy Hostel

Nhà trọ

daisy hostel is in ha noi old quarter, it is in center of ha noi, dormitory with bancony and female dormitory room