Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Cecilia Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Nhất Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Cairo
Cecilia Hotel
2.3   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Newly opened in May 2015, with exceptional location in the heart of Cairo. Just 10 minutes walking from Egyptian Museum.