Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Cecilia Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Cairo
Tài sản tốt nhất trong Cairo
Tài sản rẻ nhất trong Cairo

Nhất Egypt
Tài sản tốt nhất trong Egypt
Tài sản rẻ nhất trong Egypt

So sánh các bài đánh giá, ký túc xá, khu du lịch, nhà nghỉ động cơ, và tìm các thỏa thuận đặt chỗ trong Cairo, Egypt
Cecilia Hotel
2.3   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Newly opened in May 2015, with exceptional location in the heart of Cairo. Just 10 minutes walking from Egyptian Museum.