Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Casa Joaquin Bed and Breakfast

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Manila
Tài sản tốt nhất trong Manila
Tài sản rẻ nhất trong Manila

Tài sản phổ biến nhất trong Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Trải nghiệm văn hoá và truyền thống địa phương, ký túc xá văn hoá
Casa Joaquin Bed and Breakfast
3.9   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Casa Joaquin Bed and Breakfast is  a cozy getaway  located in Paranaque City, Metro Manila.  It is just twenty minutes from the new International Airport, twenty minutes from the Makati Commercial Center and even closer to Fort Bonifac