Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Casa Joaquin Bed and Breakfast

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Manila
Tài sản tốt nhất trong Manila
Tài sản rẻ nhất trong Manila

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Các điểm đến nhà nghỉ tốt nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu
Casa Joaquin Bed and Breakfast
3.9   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Casa Joaquin Bed and Breakfast is  a cozy getaway  located in Paranaque City, Metro Manila.  It is just twenty minutes from the new International Airport, twenty minutes from the Makati Commercial Center and even closer to Fort Bonifac