Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Casa Capuchinas

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Nhất Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Antigua Guatemala
Casa Capuchinas
3.7   

4 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Colonial B&B with the best location in town right across the Capuchinas Ruins, one of the most important and best preserved monuments in Antigua Guatemala