Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Calista Organic Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất San Francisco
Tài sản tốt nhất trong San Francisco
Tài sản rẻ nhất trong San Francisco

Nhất California
Tài sản tốt nhất trong California
Tài sản rẻ nhất trong California

Calista Organic Hotel
Calista Organic Hotel

Khách sạn

Located in Civic Center, this hotel is within a 15-minute walk of Asian Art Museum of San Francisco and Louise Davies Symphony Hall. Union Square and Lombard Street are also within 1 mi (2 km).