Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bura-Akay Nature Resort

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Borocay Island
Tài sản tốt nhất trong Borocay Island
Tài sản rẻ nhất trong Borocay Island

Nhất Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Danh sách các nhà nghỉ thanh thiếu niên quốc tế tốt nhất và ba lô
Bura-Akay Nature Resort

Cottage

Boracay on a budget accommodation