Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Backpackers' Travel Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Ở đây để giúp bạn gặp gỡ thế giới trong khi ở tại nhà nghỉ
Backpackers' Travel Hostel

Nhà trọ

Located in the heart of old Quarter, near Hoan Kiem Lake