Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Backpackers' Travel Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Khách sạn giá rẻ và các phòng nghỉ tại Ha Noi
Backpackers' Travel Hostel

Nhà trọ

Located in the heart of old Quarter, near Hoan Kiem Lake