Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

33 South Backpackers

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cape Town
Tài sản tốt nhất trong Cape Town
Tài sản rẻ nhất trong Cape Town

Tài sản phổ biến nhất trong South Africa
Tài sản tốt nhất trong South Africa
Tài sản rẻ nhất trong South Africa

Tìm phòng giá rẻ và giường để đặt tại ký túc xá trong Cape Town
33 South Backpackers

Nhà trọ

"Flashpackers" and Adventure Travellers - Welcome to Cape Town, and 33 South!